- EXPECTING -

Synonyms: expect, anticipate, hope, await. 

בסשן צילומי הריון נדרשת מעל לכל, רגישות. יצירת תחושת ביטחון עבור המצולמת, שתדע שאני איתה בנסיון לתעד באופן מלא יופי תקופה מורכבת ומרגשת בחיים, תקופה של שינוי. הגוף משתנה, החיים משתנים, הנשיות מתפתחת, אתגרים רגשיים, פחדים והתרגשות גדולה. בלב הטורנדו נעצור לרגע את הרכבת ונאסוף יחד דימוי מאותה תקופה שתכף תחלוף ותפנה דרך להמשך המסע.  הסשן אורך כשלוש שעות , ניתן לקיים אותו יחד עם בן הזוג וילדים נוספים. נתכונן יחד ונחליט איפה מצטלמים בית, און לוקיישן או סטודיו. נתאם יחד את אופי הסט כמו גם את נושא הלבוש, השיער והאיפור

Karin and Yaki

דבורה אורבך dvora orbach
 
 
 

Hilit & Eliran

דבורה אורבך dvora orbach
 
 
 

Noga

דבורה אורבך dvora orbach
 
 

Moran Milky

 
 

Zlil, Itay & Ofri

דבורה אורבך
 

Yulia, Oleg & Michaela

דבורה אורבך
 

Ira

 
 

Yula

 
 

Tali

Dafna

 
 

Ilana & Uri